Baile

Cúrsaí ar líne do Mhúinteoirí Bunscoile

Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo ar líne dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 – rang 6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3–6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mhaith leo níos mó a fhoghlaim faoi phrionsabail agus struchtúr ceachtanna an cur chuige cumarsáideach.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh naíonáin. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2 Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 1 agus/nó rang 2. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 agus/nó rang 4. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 5 agus/nó rang 6. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu sa Ghaeilge ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na teanga.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mian leo díriú ar na gnéithe den ghramadach atá níos dúshlánaí.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na Gaeilge.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00

Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga - Scoilbhliain 2017 / 2018

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí a bhíonn ag obair trí mheán na Gaeilge agus a bhíonn ag úsáid ríomhairí go rialta sa seomra ranga.
in éag 16 Meitheamh 2018
€49.00