Baile

Cláraigh do chúrsa

An bhfuil cuntas agat cheana?
Má tá cuntas úsáideora agat ar ranganna.com cheana féin, logáil isteach ar dtús, le do thoil.

Eolas faoin gcúrsa

Teideal an chúrsa
Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 (2018)
Cúrsa ag tosú
02/07/2018
Cúrsa ag críochnú
24/08/2018
Praghas
€69.00

Eolas fútsa

Ainm úsáideora
An leasainm ba mhaith leat a úsáid chun logáil isteach amach anseo.
Pasfhocal
An pasfhocal ba mhaith leat a úsáid chun logáil isteach amach anseo.
Seoladh ríomhphoist
Rachaimid i dteagmháil leat ag an seoladh seo más gá.
Ainm
An t-ainm agus sloinne atá ort.

Breis eolais fútsa (roghnach)

Seoladh
Do sheoladh poist.
Suíomh geografach
Cén áit ar domhan a bhfuil tú? (Mar shampla, Baile Átha Cliath, Conamara nó Ceanada)
Eagraíocht
Ainm na heagraíochta lena mbaineann tú.
Uimhir fóin
Uimhir fóin póca
Déanfar tú a chlárú mar mhac léinn de chuid ranganna.com tar éis duit cliceáil ar an gcnaipe thíos. Pléifear le híocaíocht ar an gcéad leathanach eile.

Ceisteanna sa bhreis (roghnach)

Ainm agus sloinne
Seoladh
Uimhir ghutháin
Inscne
Uimhir chomhairle mhúinteoireachta
Ainm na scoile
Uimhir rolla na scoile
Seoladh na scoile